Website Banner

 » สินค้า
หมวดปั๊มลม , อุปกรณ์เครื่องมือลม
หมวดก่อสร้าง
หมวดข้อต่อ/บอลวาล์ว
หมวดคาร์แคร์
หมวดปั๊มเฟือง , ปั๊มดูดน้ำมัน ,
มือหมุนน้ำมัน
หมวดปั๊มไดร์โว่,ปั๊มแช่
หมวดพัดลม , ดูดเป่า
หมวดสินค้าทางการเกษตร
หมวดอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
หมวดเครื่องเชื่อม/ตู้ชาร์จ/เครื่องดัดตัด/เครื่องย้ำสายไฮดรอลิค
หมวดแท่นเลื่อย , ไสชิด
หมวดแม่แรง , แท่นอัด เครื่องพ่น/ตู้พ่นทราย
MAKITA
MAKTEC
BOSCH
RECORD,VISE-GRIP,ECLIPSE
OKURA
HOBAYASHI
RAMBO , e-TOL
DEWALT
Dongcheng
STANLEY
KRANZLE,SEALAND,
ปั้มฉีดแรงดันสูง,ปั้มหอยโข่ง

KYORITSU 
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องมือช่าง
 
เครื่องหนีบกระจก,แท่นหนีบระจก 

 
 
 
 
 

 » สถิติ  
 
  » MAKITA
 
     
 
   
  6411(3/8'')  
  - กำลังไฟฟ้า    450W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3kg.
- สมรรถนะเหล็ก:10มม.
               
ไม้   :25 ราคา       1,655.00       
 
 
 
  6412 (สปีดซ/ข)(3/8'')
 
  - กำลังไฟฟ้า    450W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- สมรรถนะ  เหล็ก:10มม.
               ไม้   :25 
ราคา         1,890.00    

 
 
 
 
  6413 (KL สปีดซ/ข)                 (3/8'')

  - กำลังไฟฟ้า    450W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- สมรรถนะ  เหล็ก:10มม.
               ไม้   :25 
 
   ราคา         1,950.00    

 
 
  DP4010  / DP4011 (1/2'')  
  - กำลังไฟฟ้า    720W
- น้ำหนักสุทธิ   2.3 kg.
- สมรรถนะเหล็ก:8-18ม.
               ไม้   :25-40 

 
   ราคา         4,450.00  

 ราคา         4,550.00    
 
 
  6301 (ญี่ปุ่น)(1/2'')  
  - กำลัไฟฟ้า    700W
- น้ำหนักสุทธิ 3.1kg.
-สมรรถนะเหล็ก:13มม. ไม้   :30 

  ราคา         6,500.00  
 
 
 
  6401 (ญี่ปุ่น)(3/8'')  
  - กำลังไฟฟ้า    360W
- น้ำหนักสุทธิ   2.2 kg.
- สมรรถนะ  เหล็ก:10 มม.
               ไม้   :18 


 
ราคา          5,500.00

 
 
 
 
  HP 1230(15/32'')  
  - กำลังไฟฟ้า    400W
- น้ำหนักสุทธิ   1.6 kg.
- สมรรถนะคอนกรีต :12มม            เหล็ก:10มม.
                  ไม้   :15


   ราคา          2,990.00 
 

 
 
 
 
  HP1630/HP1630KSP (5/8'')  
  - กำลังไฟฟ้า    710W
- น้ำหนักสุทธิ   2.1 kg.
- สมรรถนะคอนกรีต :16 มม                   เหล็ก:13 มม.                  ไม้   :30


ราคา        2,390.00  
   ราคา        2,750.00    
                          
 
 


  HP 2050 /HP 2051(3/4'')
  - กำลังไฟฟ้า    720W
- น้ำหนักสุทธิ   2.5 kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:20 มม
             เหล็ก:8-13 มม.
             ไม้   :25-40 

 
ราคา        4,250.00
ราคา        4,590.00 

 
 
 
  8416 (ญี่ปุ่น)(5/8'')  

- กำลังไฟฟ้า    570W
- น้ำหนักสุทธิ   2.7 kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:16 มม.        เหล็ก:13 มม.
            


   ราคา           7,790.00    
 
 
 
 
  8419B (ญี่ปุ่น)(3/4'')  
  - กำลังไฟฟ้า    650W
- น้ำหนักสุทธิ   3 kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:19 มม           เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 30

  ราคา           10,900.00  
 

 
 
  8420V(3/4'')  
  -กำลังไฟฟ้า    660W
 น้ำหนักสุทธิ   3 kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:20 มม
             เหล็ก:13 มม            ไม้ : 30 มม


 ราคา         11,000.00
 
 

 
 
  9553BX
- กำลังไฟ        710W
- ขนาดใบ        4"
- ความเร็ว  11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ   1.7Kg.

  ราคา           1,950.00   
 
 
 
  9553NB
 

- กำลังไฟ        710W
- ขนาดใบ        4"
- ความเร็ว  11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ   1.8Kg.
 
  ราคา        1,950.00      
 
 
 
 
  9556HN  
  - กำลังไฟ       840W
- ขนาดใบ        4"
- ความเร็ว  11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.9Kg.
 
  ราคา            2,350.00
 

 
 
  9558NB  

- กำลังไฟ       840W
- ขนาดใบ        5"
- ความเร็ว  11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 2.5Kg.

ราคา          2,190.00  
 
     
 
    
 
 
  GA4030  

- กำลังไฟ       720W
- ขนาดใบ        4"
- ความเร็ว 11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.7Kg.

ราคา          1,950.00  
 
 
 
 
  GA4031  
  - กำลังไฟ       720W
- ขนาดใบ        4"
- ความเร็ว 11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.6Kg.

ราคา         1,950.00      

 


 
 
 
  GA5010  
  - กำลังไฟ       1050W
- ขนาดใบ        5"
- ความเร็ว 11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 2.6Kg.

ราคา            3,550.00  

 

 
 
  GA5020  
  - กำลังไฟ       1050W
- ขนาดใบ        5"
- ความเร็ว 11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 2.7Kg.

ราคา         3,690.00    

 
 
   
 
 
  GA6010  
  - กำลังไฟ      1050W
- ขนาดใบ        5"
- ความเร็ว 11000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 2.7Kg.

ราคา           3,690.00    

 
 
 
 
  GA6020  
 
- กำลังไฟ      1050W
- ขนาดใบ        6"
- ความเร็ว 10000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 3.0Kg.

ราคา          3,800.00      
 
 
  GA7020  
  - กำลังไฟ      2200W
- ขนาดใบ        7"
- ความเร็ว  8500rpm
- น้ำหนักสุทธิ 5.5Kg.

ราคา           3,990.00    
 
     

 
 
 
GA7050
 
  - กำลังไฟ      2000W
- ขนาดใบ        7"
- ความเร็ว  8500rpm
- น้ำหนักสุทธิ 4.5Kg.

ราคา         3,850.00    

 
 
 
   
 
 
 
  GA9020  
  - กำลังไฟ     2200W
- ขนาดใบ        9"
- ความเร็ว  6600rpm
- น้ำหนักสุทธิ  5.8Kg.

ราคา          4,150.00   

 
 
 
  GA9050  
   - กำลังไฟ     2000W
- ขนาดใบ        9"
- ความเร็ว  6600rpm
- น้ำหนักสุทธิ  4.7Kg.

ราคา           3,990.00   

 
 
 
 
 9500NB(ญี่ปุ่น)
 
   - กำลังไฟ     570W
- ขนาดใบ       4"
- ความเร็ว   9500rpm
- น้ำหนักสุทธิ  1.4Kg.
 
  ราคา          3,650.00       

 
 
  9533B (ญี่ปุ่น)  
  - กำลังไฟ     720W
- ขนาดใบ       4"
- ความเร็ว   12000rpm
- น้ำหนักสุทธิ  1.4Kg.
 
   ราคา        4,690.00         
 
 
  9533BL (ญี่ปุ่น)  
  - กำลังไฟ    720W
- ขนาดใบ        4"
- ความเร็ว 9000rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.4Kg.  ราคา          4,690.00     
 
 
 
 
  GA7030 (ญี่ปุ่น)  
  - กำลังไฟ     2400W
- ขนาดใบ        7"
- ความเร็ว  8500rpm
- น้ำหนักสุทธิ 6.0Kg. 
ราคา             6,790.00 

 
 
 
 
  GA7040s (ญี่ปุ่น)  
  - กำลังไฟ     2600W
- ขนาดใบ        7"
- ความเร็ว  8500rpm
- น้ำหนักสุทธิ  6.4Kg.


   ราคา           7,990.00  
 

 
 
 
 
  GA9030(ญี่ปุ่น)  
  - กำลังไฟ    2400W
- ขนาดใบ        9"
- ความเร็ว  8600rpm
- น้ำหนักสุทธิ  6.3Kg.
ราคา         6,990.00  
                          
 
 


  HR1830 (11/16'')
  - กำลังไฟฟ้า    440W
- น้ำหนักสุทธิ   1.9 kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:18 มม
             เหล็ก:13 มม.
             ไม้   :24

 
ราคา           4,750.00

 
 
 
  HR2230 (7/8'')  

- กำลังไฟฟ้า   710W
- น้ำหนักสุทธิ  2.6kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:22 มม.          เหล็ก:13มม.
     ไม้ : 32

   ราคา           5,190.00 
 
 
 
 
  HR2300(7/8'')  
  - กำลังไฟฟ้า    720W
- น้ำหนักสุทธิ   2.7 kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:23 มม           เหล็ก:13มม.
               ไม้ : 32

  ราคา             5,350.00 
 

   
  HR2460F (15/16'')  
  - กำลังไฟฟ้า   780W
- น้ำหนักสุทธิ   2.8kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:24 มม         เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 32


 ราคา          5,990.00
 
 

 
 
  HR2470F/HR2470FT (15/16'')
- กำลังไฟฟ้า   780W
- น้ำหนักสุทธิ 2.9kg.
-สมรรถนะคอนกรีต:2มม
             เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 32
  ราคา           6,750.00  
  ราคา           9,150.00
 
 
 
  HR2475 (15/16'')
 

- กำลังไฟฟ้า   780W
- น้ำหนักสุทธิ   3.0kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:24 มม
             เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 32

 
  ราคา          6,300.00  
 
 
 
 
  HR2601X (1'')  
  - กำลังไฟฟ้า   800W
- น้ำหนักสุทธิ   2.9kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:26 มม
             เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 32

 
  ราคา            6,220.00
 

 
 
  HR2611FX(1'')  
- กำลังไฟฟ้า  800W
- น้ำหนักสุทธิ   2.9kg.
- สมรรถนะ คอนกรีต:26 มม
             เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 32
 
   ราคา          6,890.00
 
     
 
    
 
 
  HR2810/HR2811F (1-1/8'')  

- กำลังไฟฟ้า  800W
- น้ำหนักสุทธิ   2.9kg.
-สมรรถนะคอนกรีต:26มม
            เหล็ก:13มม.
               ไม้ : 32
               
 
   ราคา             9,350.00  
   ราคา             9,800.00  
 
 
     
 
 
 
  HR2810T/HR2811FT (1-1/8'')  
  - กำลังไฟฟ้า  800W
- น้ำหนักสุทธิ  3.5kg.
- สมรรถนะคอนกรีต:28มม
             เหล็ก:13 มม.
               ไม้ : 32
 
ราคา         10,800.00

  ราคา         11,550.00  
 
 
 
 
 
  HR4002 (1-9/16'')  
  - กำลังไฟฟ้า 1050W
- น้ำหนักสุทธิ  6.6kg.
- สมรถนะ
คอนกรีต:40มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -   
 
   ราคา        16,390.00  


 
 
  HR3200C (1-1/4'')  
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  850W
- น้ำหนักสุทธิ  4.8kg.
- สมรถนะคอนกรีต:32มม
             เหล็ก:13 มม.
              
 ไม้ : 32     
 
   ราคา      17,800.00  
     
 
   
 
 
  HR3210C/HR3210FCT (1-1/4'')  
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  850W
- น้ำหนักสุทธิ  5.2:5.4kg.
- สมรถนะคอนกรีต:32มม
             เหล็ก:13 มม.
              
 ไม้ : 32
         
 
  ราคา           19,700.00   
  ราคา           23,590.00  
 
 
 
  HR3530 (1-3/8'')  
 
-สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1010W
- น้ำหนักสุทธิ        5.8kg.
- สมรถนะคอนกรีต:35มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -
 
 ราคา      18,200.00


 
 
 
  HR4030C (1-9/16'')  
   -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1100W
- น้ำหนักสุทธิ        6.9kg.
- สมรถนะคอนกรีต:40มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -
 
   ราคา       19,000.00  

 
 
 
HR4011C (1-9/16'')
 
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1100W
- น้ำหนักสุทธิ       6.7kg.
- สมรถนะคอนกรีต:40มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -    

 
   ราคา          23,000.00  
 

   
 
 
 
  HR4501C (sds-plus) (1-3/4'')  
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1350W
- น้ำหนัสุทธิ       8.2kg.
- สมรถนะคอนกรีต:45มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -
               


ราคา          28,200.00   

 
 
 
  HR4511C (sds-max+avt (1-3/4'')
 
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1350W
- น้ำหนัสุทธิ       10kg.
- สมรถนะคอนกรีต:45มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -


ราคา          30,890.00     
 
 
 
 
  HR5001C (sds-max)                   (2'')

  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1500W
- น้ำหนัสุทธิ       8.5kg.
- สมรถนะคอนกรีต:50มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -

 
   ราคา         30,500.00      
 

 
 
  HR5201C (sds-max) (2'')  
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1500W
- น้ำหนัสุทธิ       11.3kg.
- สมรถนะคอนกรีต:52มม
             เหล็ก:-
              
 ไม้ : -

 
  ราคา         30,200.00 
 
 
  HR5211C (sds-max+avt) (2'')  
  -สว่านโรตารี่
- กำลังไฟฟ้า  1500W
- น้ำหนัสุทธิ       11.6kg.
- สมรถนะคอนกรีต:52มม
 เหล็ก:-      
 ไม้ : -

  ราคา           34,000.00  
 
 
 
 
  6010DW/6010DWE (3/8'')  
  -สว่านใช้เเบ็ตเตอรี่
- เเรงดันไฟฟ้า  7.2W
- น้ำหนัสุทธิ       1.2 kg               เหล็ก:10 มม.
               ไม้ : 10 มม.

 
ราคา              4,400.00

 
 
 
 
  6019DW/6019DWE (3/8'')  
  -สว่านใช้เเบ็ตเตอรี่
- เเรงดันไฟฟ้า  7.2W
- น้ำหนัสุทธิ       1.2 kg               เหล็ก:10 มม.
               ไม้ : 15 มม.

   ราคา            5,560.00  
 

 
 
 
 
  2414NB  
  -เเท่นตัดไฟเบอร์
- กำลังไฟฟ้า    2000W
- น้ำหนักสุทธิ   16.3 kg.
-เส้นผ่านศูนย์กลางรู 25.4มม
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 3800                                ราคา          6,400.00
 
                          
 
 


  3501N
  -เเท่นตัดไฟเบอร์
- กำลังไฟฟ้า    1160W
- น้ำหนักสุทธิ   7.2 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 11000

 
ราคา 

 
 
 
  N3701  

-เเท่นตัดไฟเบอร์
- กำลังไฟฟ้า    440W
- น้ำหนักสุทธิ   1.6 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า30000
            


   ราคา               
 
 
 
 
  RP1800  
  -เเท่นตัดไฟเบอร์
- กำลังไฟฟ้า    1850W
- น้ำหนักสุทธิ   6.0 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 22000


  ราคา              
 

 
 
  RP1801  
  -เเท่นตัดไฟเบอร์
- กำลังไฟฟ้า    1650W
- น้ำหนักสุทธิ   6.0 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 22000 ราคา     
 
 

 
 
  RP2300FC/RP2301FC
-เเท่นตัดไฟเบอร์
- กำลังไฟฟ้า    2300W
- น้ำหนักสุทธิ   6.1 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 9000-22000

  ราคา              
 
 
 
  1100
 

-กบไสไม้
- กำลังไฟฟ้า    750W
- น้ำหนักสุทธิ   5.1 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 16000

 
  ราคา          11,390.00
 
 
 
 
  1600  
  -กบไสไม้
- กำลังไฟฟ้า    750W
- น้ำหนักสุทธิ   5.3 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 16000

 
  ราคา            12,200.00 
 

 
 
  1804N  

-กบไสไม้
- กำลังไฟฟ้า    960W
- น้ำหนักสุทธิ   7.9 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 16000
            
 
   ราคา         14,890.00  
 
    
 
 
  1902  

-กบไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    580W
-น้ำหนักสุทธิ   2.5 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า16000

ราคา         5,200.00      
 
 
 
 
  KP0800X  
  -กบไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    620W
-น้ำหนักสุทธิ   2.6 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า17000

ราคา           5,200.00    

 


 
 
 
  KP0800XK  
  -กบไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    620W
-น้ำหนักสุทธิ   2.6 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า17000

ราคา              5,390.00 

 

 
 
  KP0810/KP0810K  
  -กบไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    850W
-น้ำหนักสุทธิ   3.3 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า16000

ราคา         7,900.00    

 
 
   
 
 
  KP0810C/KP0810CK  
  -กบไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    1050W
-น้ำหนักสุทธิ   3.4 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า12000

ราคา           8,890.00    

 
 
 
 
  5007N  
 
-เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1800W
-น้ำหนักสุทธิ   5.2 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า5800

ราคา            4,190.00  
 
 
  5007NF  
  -เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1800W
-น้ำหนักสุทธิ   5.2 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า5800


ราคา            4,400.00  

 
 
 

 
 
 
5008MG
 
  -เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1800W
-น้ำหนักสุทธิ   5.1 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า5200


ราคา          5,990.00    

 
 

     
 
 
 
  5806BC  
  -เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1050W
-น้ำหนักสุทธิ   3.4 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 4700ราคา           3,950.00   
 
 
 
  N5900B  
 
-เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    2000W
-น้ำหนักสุทธิ   7.2 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 4100
ราคา            4,990.00


           
 
 
 
 
  5103N (ญี่ปุ่น)
  -เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1750W
-น้ำหนักสุทธิ   10.6 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 2900

 
   ราคา             13,950.00 
 

 
 
  5201N (ญี่ปุ่น)  
 
-เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1750W
-น้ำหนักสุทธิ    8.0 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 3700
ราคา          12,890.00
 
 
 
  5402 (ญี่ปุ่น)  
  -เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    1750W
-น้ำหนักสุทธิ    13.6 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 2200


  ราคา            16,200.00
 
 
 
 
  5800NB(ญี่ปุ่น)  
  -เลื่อยวงเดือน
-กำลังไฟฟ้า    900W
-น้ำหนักสุทธิ    3.5 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 4500


 
ราคา             6,490.00

 
 
 
 
  4327  
  -จิ๊กซอ
- กำลังไฟฟ้า    450W
- น้ำหนักสุทธิ   1.6 kg.
-ความยาวช่วงชัก 18 มม.
          เหล็ก :6 มม.                          ไม้ :65 มม.

   ราคา           2,300.00
 

 
 
 
 
  4329  
  -จิ๊กซอ
- กำลังไฟฟ้า    450W
- น้ำหนักสุทธิ   1.9 kg.
-ความยาวช่วงชัก 18 มม.
          เหล็ก :6 มม.                          ไม้ :65 มม.


ราคา         2,520.00
 
                          
 
 


  JR3050T
  -จิ๊กซอ
-กำลังไฟฟ้า    650W
-น้ำหนักสุทธิ   2.4 kg.
-ความยาวช่วงชัก 23 มม.
          เหล็ก :10 มม.                          ไม้ :90 มม.
ราคา       4,450.00
 
 
 
  4300BA(ญี่ปุ่น)  

-จิ๊กซอ
-กำลังไฟฟ้า      390W
-น้ำหนักสุทธิ      2.4 kg.
-ความยาวช่วงชัก 26 มม.
          เหล็ก :6 มม.                          ไม้ :55 มม.        

   ราคา            6,700.00 
 
 
 
 
  4300BV (ญี่ปุ่น)  
  -จิ๊กซอ
-กำลังไฟฟ้า      390W
-น้ำหนักสุทธิ      2.5 kg.
-ความยาวช่วงชัก 26 มม.
          เหล็ก :6 มม.                          ไม้ :55 มม.     

  ราคา            6,200.00 
 

 
 
  4350T  
  -จิ๊กซอ
-กำลังไฟฟ้า      580W
-น้ำหนักสุทธิ      2.6 kg.
-ความยาวช่วงชัก 26 มม.
          เหล็ก :10 มม.                          ไม้ :135 มม.   


 ราคา        7,700.00
 
 

 
 
  4350CT
-จิ๊กซอ
-กำลังไฟฟ้า      720W
-น้ำหนักสุทธิ      2.6 kg.
-ความยาวช่วงชัก 26 มม.
          เหล็ก :10 มม.                          ไม้ :135 มม.  
  ราคา          8,300.00    
 
 
 
  2012NB
 

-แท่นไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    1650W
-น้ำหนักสุทธิ    28.1 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 8500

 
  ราคา            23,000.00  
 
 
 
 
  2414NB  
  -แท่นไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    2000W
-น้ำหนักสุทธิ    18.4 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 3800

 
  ราคา            6,400.00
 

 
 
  3709  

-แท่นไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    530W
-น้ำหนักสุทธิ    1.5 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 30000

 
   ราคา        2,200.00
 
 
    
 
 
 
  4100NH  

-แท่นไสไม้
-กำลังไฟฟ้า    1300W
-น้ำหนักสุทธิ    2.9 kg.
-ความเร็วรอบตัวเปล่า13000

ราคา           3,550.00 
 
 
 
 
  BO3710/BO3711  
  -เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบ สั้น
-กำลังไฟฟ้า    190W
-น้ำหนักสุทธิ    1.6 kg.
-ความเร็วการขัด4000-11000

ราคา  2,390.- /2,720.00        

 


 
 
 
  BO4555  
  -เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบ สั้น
-กำลังไฟฟ้า    200W
-น้ำหนักสุทธิ    1.1 kg.
-ความเร็วการขัด  14000

ราคา         2,550.00     

 

 
 
  BO4557  
  -เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบ สั้น
-กำลังไฟฟ้า    200W
-น้ำหนักสุทธิ    0.9 kg.
-ความเร็วการขัด  14000

ราคา        2,340.00     

 
 
   
 
  BO4558
  -เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบสั้น
-กำลังไฟฟ้า    200W
-น้ำหนักสุทธิ    1.2 kg.
-ความเร็วการขัด  14000

ราคา          2,590.00     

 
 
 
  BO4565  
 
-เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบสั้น
-กำลังไฟฟ้า    200W
-น้ำหนักสุทธิ    1.1 kg.
-ความเร็วการขัด  14000

ราคา          2,650.00      
 
 
  BO4566  
  -เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบสั้น
-กำลังไฟฟ้า    200W
-น้ำหนักสุทธิ    1.2 kg.
-ความเร็วการขัด  14000

ราคา           2,460.00    
 
     

 
 
 
9401(ญี่ปุ่น)
 
  -เครื่องขัดกะดาษทรา