Website Banner

 » สินค้า
หมวดปั๊มลม , อุปกรณ์เครื่องมือลม
หมวดก่อสร้าง
หมวดข้อต่อ/บอลวาล์ว
หมวดคาร์แคร์
หมวดปั๊มเฟือง , ปั๊มดูดน้ำมัน ,
มือหมุนน้ำมัน
หมวดปั๊มไดร์โว่,ปั๊มแช่
หมวดพัดลม , ดูดเป่า
หมวดสินค้าทางการเกษตร
หมวดอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
หมวดเครื่องเชื่อม/ตู้ชาร์จ/เครื่องดัดตัด/เครื่องย้ำสายไฮดรอลิค
หมวดแท่นเลื่อย , ไสชิด
หมวดแม่แรง , แท่นอัด เครื่องพ่น/ตู้พ่นทราย
MAKITA
MAKTEC
BOSCH
RECORD,VISE-GRIP,ECLIPSE
OKURA
HOBAYASHI
RAMBO , e-TOL
DEWALT
Dongcheng
STANLEY
KRANZLE,SEALAND,
ปั้มฉีดแรงดันสูง,ปั้มหอยโข่ง

KYORITSU 
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องมือช่าง
 
เครื่องหนีบกระจก,แท่นหนีบระจก 

 
 
 
 
 

 » สถิติ  
 
  » OKURA
 
     
 

เครื่องตัดไฟเบอร์  14"
OKURA TCH-355HB

 กำลังไฟฟ้า                  2200 W
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด       14"
 เส้นผ่าศูนย์กลางรู              1"
 ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า3800rpm. ราคา            3,550.00


         เครื่องตัดไฟเบอร์  14" 
             OKURA HU-14
 กำลังไฟฟ้า                  2200 W
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด       14"
 เส้นผ่าศูนย์กลางรู              1"
 ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 3700rpm. 


  ราคา            4,000.00      

           เครื่องเลื่อยองศา  10" 
          OKURA UN-9255H
   

 กำลังไฟฟ้า                  1800 W
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย       10"
 ความสามารถการปรับมุมในแนวราบ
   ทางซ้าย 48องศา ทางขวา 49องศา  
 ความสามารถการปรับมุมในแนวดิ่ง ซ้าย 47องศา          

 ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า  6000rpm.
 

     ราคา            5,500.00      

       เครื่องเลื่อยองศา  10" 
        OKURA LS-1040H

 กำลังไฟฟ้า                  1650 W
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย254x25.4mm
 ความสามารถการปรับมุมในแนวราบ
   ทางซ้าย 48องศา ทางขวา 48องศา  
 ความสามารถการปรับมุมในแนวดิ่ง ซ้าย 47องศา          

 ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4600rpm.  
      ราคา            5,500.00      
 
 
  เครื่องจี้คอนกรีตสะพายหลัง OKURA  9217AL
 
  กำลังไฟฟ้า       420W.
ความเร็วรอบ
13000-15000 r/min 


 
  ความยาว 1.20 ม. 3,690.00   
  ความยาว 1.50 ม. 3,950.00  
 
 
 
   ไขควงไฟฟ้า OKURA          HI-6800DB
  กำลังไฟฟ้า           350 W
 ขนาดปากจับดอก 6.35 mm
 ความสามารถในการทำงาน
      สกรูสำหรับผนัง 6mm
      สกรูปลายแหลม 5mm

 ความเร็วขณะหมุนเปล่า  2500rpm.
 
        ราคา         1,550.00   

 
 
 
 
เครื่องตัดกระเบื้อง OKURA CM4SA
 
  กำลังไฟฟ้า         1050 Wเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย  4"
ความสามารถในการตัดสูงสุด 34mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 11,000 rpm น้ำหนัก 2.8Kg.

 
        ราคา        1,600.00   

 
 
 
 
เครื่องตัดกระเบื้อง OKURA 4100NH
 
  กำลังไฟฟ้า          860 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย  4" 
ความสามารถในการตัดสูงสุด 34mm 
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 11,000 rpm
 
 
        ราคา        1,720.00
 
                          
 
 


  เครื่องตัดกระเบื้อง OKURA 4107H
  กำลังไฟฟ้า         1400 W
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย  7" 
ความสามารถในการตัดสูงสุด 60mm 
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 5,000 rpm. น้ำหนัก 6.9Kg. 
 
  ราคา         3,190.00
 
 
 
  เครื่องเจียร์คอยาว 5" OKURA HI-9105
 
  กำลังไฟฟ้า          750 W
ขนาดหินเจียร์  125mm
ขนาดของสกรูกลาง 12.7mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 4800 rpm ความยาวรวม 550 mm. น้ำหนัก 5.5 Kg.
 
 
   ราคา         3,290.00
 
     
 
 
 
   เครื่องเจียร์คอยาว 6" OKURA HI-150SS
 
  กำลังไฟฟ้า        1250 W
ขนาดหินเจียร์  150mm
ขนาดของสกรูกลาง 20mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 5000 rpm
น้ำหนัก 4.7 Kg.
  
 
   ราคา         2,290.00
 

 
 
    กรรไกรตัดเหล็ก OKURA JS-3200
 
  กำลังไฟฟ้า        620 W
ความสามารถในการตัด
     สแตนเลส  2.5 mm.
     เหล็ก        3.2 mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1600 rpm น้ำหนัก 3.5 kg.
 
 
   ราคา         2,650.00
 
 

 
 
  เครื่องเจียร์  4"
OKURA N9500N

  กำลังไฟฟ้า         570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 12000 rpm 
  ราคา         1,420.00
 
 
 
  เครื่องเจียร์  4"
OKURA 9523

 
  กำลังไฟฟ้า         540 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 11000 rpm  
 
  ราคา         1,420.00
 
 
 
 
  เครื่องเจียร์  4"
OKURA GWS6-100

 
  กำลังไฟฟ้า         670 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 11000 rpm  
 
  ราคา         1,420.00   

 
 
  เครื่องเจียร์  4"
OKURA HI-G10SF

 
  กำลังไฟฟ้า         560 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 12000 rpm  
 
  ราคา         1,420.00   
 
    
 
 

เครื่องเจียร์  4"
OKURA HI-100A

 
  กำลังไฟฟ้า         560 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 12000 rpm 
 
  ราคา         1,420.00
 
 
 
 
  เครื่องเจียร์  4"
OKURA PDA100

 
กำลังไฟฟ้า         620 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 12000 rpm 

  ราคา         1,420.00
 
 
 
 
  เครื่องเจียร์  4"
OKURA DW-801

 
  กำลังไฟฟ้า         850 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm ขนาดเกลียว M10x1.25 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 10000 rpm 
 
  ราคา         1,420.00   

 
 
  เครื่องเจียร์  5"
OKURA HI-G15SA2

 
  กำลังไฟฟ้า       1200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125mm ขนาดเกลียว M14x2 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 11800 rpm  
 
   ราคา         1,570.00
 
 
   
 
 
  เครื่องเจียร์  6"
OKURA 9006H

 
   กำลังไฟฟ้า       1020 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150mm ขนาดเกลียว M14x2 ความเร็วขณะหมุนเปล่า 10000 rpm 
 
  ราคา         2,170.00   
 
 
 
 
เครื่องเจียร์  7"
OKURA 9067H


  กำลังไฟฟ้า         2000 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm ขนาดเกลียว M14x2
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 8500 rpm
  
 
   ราคา         2,880.00
 
 
 
 
   เครื่องเจียร์  7"
OKURA HI24-180B 

 
  กำลังไฟฟ้า         2200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm ขนาดเกลียว M16x2
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 7700 rpm
  
 
  ราคา         2,880.00   

 
 
  เครื่องเจียร์  7"
OKURA 9007H

 
  กำลังไฟฟ้า         2200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm ขนาดเกลียว M14x2
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 8500 rpm
 
 
   ราคา         2,990.00
 
 
 
 
 
 
  เครื่องเจียร์  7"
OKURA 9607NB


  กำลังไฟฟ้า         2000 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm ขนาดเกลียว M16x2 DIN ความเร็วขณะหมุนเปล่า 8500 rpm  
 
   ราคา         3,190.00
 
 
 
 
  เครื่องเจียร์  9"
OKURA HI-9009


  กำลังไฟฟ้า         2200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 230mm ขนาดเกลียว M16x2
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 6600 rpm
   
 
    ราคา         3,390.00
 
 
 

 
  เครื่องเจียรนัยแกน 3 มิล OKURA HI-903
 
  กำลังไฟฟ้า         105 W
ขนาดปากจับดอก 3mm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 33000 rpm น้ำหนัก 0.6 Kg.

 
   ราคา         1,500.00
 

 
 
   เครื่องเจียรนัยแกน 6มิล OKURA HI-906
 
  กำลังไฟฟ้า         240 W
ขนาดปากจับดอก 6mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 24000 rpm น้ำหนัก 0.9 Kg.

 
 
   ราคา         1,200.00
 
 
 
  เครื่องเจียรนัยแกน 6มิล OKURA HI-25 (909)
 
  กำลังไฟฟ้า         400 W
ขนาดปากจับดอก 6mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 24000 rpm น้ำหนัก 1.53 Kg.
 
 
   ราคา         1,800.00
 
 
 
 
 
เครื่องเจียรนัยแกน 6มิล OKURA MGS38DZ

  กำลังไฟฟ้า         380 W
ขนาดปากจับดอก 6mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 23000 rpm น้ำหนัก - Kg.
 
 
   ราคา         2,800.00
 

 
 
 
 
   เครื่องขัดเงา 6" OKURA HI-6000
 
  กำลังไฟฟ้า         405 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 4500 rpm ขนาดเกลียว M16x2
 
 
   ราคา         1,100.00
 

 
 
 
 

เครื่องขัดเงา 7" OKURA 9218BL
 
  กำลังไฟฟ้า         860 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 1400 rpm ขนาดเกลียว M16x2
 
 
   ราคา         2,500.00
 
                          
 


 
เครื่องขัดเงา 7" OKURA 9218B
  กำลังไฟฟ้า         570 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 2000 rpm ขนาดเกลียว M16x2
 

   ราคา         2,500.00
 
 
 
   เครื่องขัดเงา 7" OKURA 9218BL-AL
 
  กำลังไฟฟ้า         860 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง180mm 
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 1400 rpm ขนาดเกลียว M16x2
 

 
   ราคา         2,600.00
 
 
 
 
  เครื่องขัดเงา 7" OKURA SAT-180H
 
  กำลังไฟฟ้า         750 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm ความยาว 18-1/2"ความเร็วขณะหมุนเปล่า 3400 rpm  

 
   ราคา         2,500.00
 

 
 

เครื่องขัดเงา 7" OKURA HI-9227
 
  กำลังไฟฟ้า        1200 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180mm ความเร็วขณะหมุนเปล่า 3000 rpm ขนาดเกลียว 5/8"x11 3Kg. 
 
   ราคา         2,690.00
 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น BO4510
  กำลังไฟฟ้า         150 W
ขนาดฐานรอง 110x100mm.
ขนาดกระดาาทราย 114x140mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 12000rpm ความยาวรวม 115มิล

  ราคา         1,000.00 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 9035
 
  กำลังไฟ               160 W
ขนาดฐานรอง 93x185mm.
ขนาดกระดาาทราย 93x228mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 10000rpm ความยาวรวม 236mm.

 
   ราคา         1,300.00
 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น HI-9045
 
  กำลังไฟ               520 W
ขนาดกระดาาทราย 114x234mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 10000rpm ความยาวรวม 236mm.
 
 
   ราคา         1,700.00
 

 
 
   เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 9401 (4")
 
  กำลังไฟ               940 W
ขนาดกระดาาทราย 100x610mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 350 m/min น้ำหนัก 7.3 Kg.

 
 
   ราคา         3,590.00
 
 
  
 
 
  เครื่องขัดสแตนเลส OKURA 1210H (4")  
  กำลังไฟ              1300 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1000-3000rpm 

 
   ราคา         3,500.00
 
     
 
 
 
  เครื่องขัดหิน OKURA HI-125 (4")  
  กำลังไฟ               900 W
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100mm
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 5600 rpm.
 

 
   ราคา         3,500.00
 
 
 
 
  สว่านเจาะผนัง OKURA HI-DS90
 
  กำลังไฟ    1350 W   220V.
ความสามารถในการเจาะ92mm ความเร็วรอบ        2300rpm.
น้ำหนัก               6Kg.

 
 
  ราคา         4,400.00
 


 
 
   แท่นเจาะคอนกรีต OKURA HI-305
 
  กำลังไฟ    4650 W   220V.
ความสามารถในการเจาะ 305mm ความเร็วรอบ     380/760rpm.
 
 
   ราคา         .00
 
 
 
 
 
  แท่นเจาะคอนกรีต OKURA HI-405
 
  กำลังไฟ    5180 W   220V.
ความสามารถในการเจาะ 405mm ความเร็วรอบ     280/550rpm. 
 
          ราคา         .00
 
     
 
 
 
 
 สว่านไฟฟ้า OKURA
6501 (1/4")

  กำลังไฟ              230 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้         :    9 mm.
        โลหะ      : 6.5 mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า     4500 rpm.
       900.00
 
 
 
 
   สว่านไฟฟ้า OKURA 
D6C (1/4") อลูมิเนียม
 
  กำลังไฟ              290 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้         :    9 mm.
        โลหะ      : 6.5 mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า     2500 rpm.
     1,500.00 
 

 
 
  สว่านไฟฟ้า OKURA 
D6SH (1/4")
 
 
  กำลังไฟ              240 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้         :    9 mm.
        โลหะ      : 6.5 mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า     4500 rpm.
     1,100.00  
 
 

   
 
 
 

สว่านไฟฟ้า OKURA 
ED10E (3/8")
 

  กำลังไฟ              500 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้       :  15 mm.
        โลหะ      :  10 mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า     2600 rpm.
   1,500.00  
 
 
 
 

สว่านไฟฟ้า OKURA 
GBM 450RE (3/8")
 
 
  กำลังไฟ              450 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้       :  25 mm.
โลหะ: 10mm  เหล็ก13mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า     2500 rpm.
   1,500.00  
 
 
 
 
  สว่านไฟฟ้า OKURA 
GBM 6RE (3/8")
  
 
 
กำลังไฟ              350 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้       :  15 mm.
โลหะ: 6.5mm  เหล็ก 8mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า   4000 rpm.
             1,200.00 
 
 

 
 
  สว่านไฟฟ้า OKURA 
6401(3/8") อลูมิเนียม
 


กำลังไฟ              360 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้       :  18 mm.
          โลหะ    : 10mm 
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า   1700 rpm.
  1,850.00 

 
 
 
  สว่านไฟฟ้า OKURA 
6301(1/2")อลูมิเนียม

 
  กำลังไฟ              700 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้       :  30 mm.
          โลหะ    : 13mm 
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า   2800 rpm.
  2,200.00  
 
 
 
 
 
สว่านไฟฟ้า OKURA
HP-1500 (1/2")
 
  กำลังไฟ              650 W  
ความสามารถในการเจาะสูงสุด           ไม้       :  25 mm.
โลหะ: 10mm คอนกรีต 13mm.
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า   2800 rpm.
              1,500.00 
 
 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 


 
                          
 
 


 

 
 
 
      
 
 
 
 
             
 

 
 

 
 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
     
 

     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 
 
     
     
     
 
 
 
 
     

 
 
 
 
     

 
 
 
 
     
                          
 
 


   
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 

 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 
    
 
 
 
     
 
 
 


 
 
 
     

 
 
     
 
   
 
   
 
 
 
 


 
 
 
     

 
 
     
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 

 
     

 
 
     
                 
 
 
     
 
 
 
 
     

 
 
 
 
     

 
 
 
 
     
                          
 
 


 

 
 
 
   ราคา             6,990.00 
 
 
 
 
  ราคา           3,69.00       
 

 
 

 ราคา          6,200.00
 
 

 
 
ราคา               2,690.00
 
 
 
  ราคา           4,500.00
 
 
 
 
  ราคา         6,990.00
 

 
 
   ราคา       1,590.00
 
     
 
    
 
 

ราคา             2,450.00  
 
 
 
 
ราคา          7,000.00

 
 
 
   ราคา           19,000.00 
 


 
 
  ราคา       34,500.00  
 
   
 
 
  ราคา          10,400.00   
     
 
 
 
 


 
 
 
   ราคา         16,550.00  

 
 
  ราคา           19,400.00    
 
 

   
 
 
 

ราคา          24,500.00   

 
 
 

ราคา            3,250.00   
 
 
 
 
   ราคา           2,200.00    
 

 
 
  ราคา      2,990.00 
 
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 
 
     
     
 
 
 
 
     

 
 
 
 
     

 
 
 
 
     
                          
 
 


 

 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 

 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 
    
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     

 
 


 
 
 
 
 
 


Current Pageid = 251