Website Banner

 » สินค้า
หมวดปั๊มลม , อุปกรณ์เครื่องมือลม
หมวดก่อสร้าง
หมวดข้อต่อ/บอลวาล์ว
หมวดคาร์แคร์
หมวดปั๊มเฟือง , ปั๊มดูดน้ำมัน ,
มือหมุนน้ำมัน
หมวดปั๊มไดร์โว่,ปั๊มแช่
หมวดพัดลม , ดูดเป่า
หมวดสินค้าทางการเกษตร
หมวดอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
หมวดเครื่องเชื่อม/ตู้ชาร์จ/เครื่องดัดตัด/เครื่องย้ำสายไฮดรอลิค
หมวดแท่นเลื่อย , ไสชิด
หมวดแม่แรง , แท่นอัด เครื่องพ่น/ตู้พ่นทราย
MAKITA
MAKTEC
BOSCH
RECORD,VISE-GRIP,ECLIPSE
OKURA
HOBAYASHI
RAMBO , e-TOL
DEWALT
Dongcheng
STANLEY
KRANZLE,SEALAND,
ปั้มฉีดแรงดันสูง,ปั้มหอยโข่ง

KYORITSU 
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องมือช่าง
 
เครื่องหนีบกระจก,แท่นหนีบระจก 

 
 
 
 
 

 » สถิติ  
 
  » BOSCH
 
     
 
 
 
  GBM 6/RE  
  -สว่านไฟฟ้า
- กำลังไฟฟ้า    350 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.10 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 10/25/10 มม.
- ความเร็วรอบ 0-4000  รอบ


ราคา 1,690 / 1,850-              
 
 
 
  GBM 10/RE
 
  -สว่านไฟฟ้า
- กำลังไฟฟ้า    450 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.25 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 8/15/6.5 มม.
- ความเร็วรอบ 0-2600 รอบ


ราคา 
1,690  /  1,890.00      
 
 
 
 
            GBM 1000 

  -สว่านไฟฟ้า
- กำลังไฟฟ้า    350 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.10 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 13/20/10 มม.
- ความเร็วรอบ 0-2500 รอบ

 
   ราคา        1,700.00    
 

 
 
  GBM 13RE  
  -สว่านไฟฟ้า
- กำลังไฟฟ้า    600 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.65 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 13/30/13 มม.
- ความเร็วรอบ 0-2600 รอบ

 
  ราคา           2,590.00    
 
 
  GBS 1300  
  -สว่านกระเเทก
- กำลังไฟฟ้า    550 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.80 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 10/25/13 มม.
-ขนาดหัวจับดอก 13 มม.
- ความเร็วรอบ 0-2700  รอบ


  ราคา           2,300.00  
 
 
 
  GSB 16 RE  
  -สว่านกระเเทก
- กำลังไฟฟ้า    701 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.90 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 12/30/16 มม.
-ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- ความเร็วรอบ 0-3000  รอบ


 
ราคา         2,590.00   

 
 
 
 
  GSB 20-2 E/RE  
  -สว่านกระเเทก
- กำลังไฟฟ้า    701 W
- น้ำหนักสุทธิ   2.20 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 13/8,40/25,20/13 มม.
-ขนาดหัวจับดอก 1.5-13 มม.
- ความเร็วรอบ 0-16000/48000 รอบ


   ราคา 5,500 /6,000.00          

 
 
 
 
  GSR 3.6 ProDrive  
  -สว่านไขควงไร้สาย
-แบ็ตเตอรี่ 3.6 w
-เเรงบิดสูงสุด(-ขันสกรู) 7 n/m
-เเรงบิดสูงสุด(ขันน็อต)3 n/m
-น้ำหนักสุทธิ   0.50 kg.
-ระยะเวลาในการชาร์จ 60 นาที
-ความเร็วรอบ0-250 รอบราคา               2,700.00  
                          
 
 


  GSR 7.2-2
 
-สว่านไขควงไร้สาย
-แบ็ตเตอรี่ 7.2 w
-ขันสกรูสูงสุด 6 มม.
-น้ำหนักสุทธิ   0.50 kg.
-เจาะเหล็ก/ไม้ 8/18 มม.
-ความเร็วรอบ0-400/1000 รอบ

ราคา          4,000.00
 
  

 
 
 
  GSR9.6-2  

-สว่านไขควงไร้สาย
-แบ็ตเตอรี่ 9.6 w
-เเรงบิดสูงสุด(-ขันสกรู) 25 n/m
-เเรงบิดสูงสุด(ขันน็อต) 10 n/m
-น้ำหนักสุทธิ   1.40 kg.
-เจาะเหล็ก/ไม้ 8/18 มม.
-ความเร็วรอบ 0-400/1000 รอบ
ราคา 4800-             


                  
 
 
 

GRS12-2
-สว่านไขควงไร้สาย
-แบ็ตเตอรี่ 12 w
-ขันสกรูสูงสุด 7 มม.

-เเรงบิดสูงสุด(ขันสกรู) 27 n/m
เเรงบิดสูงสุด(ขันน็อต) 11 n/m
-ความเร็วรอบ0-400/1200 รอบ

 
  ราคา          5,500.00        
 

 
 
  GSR14.4-2  
  -สว่านไขควงไร้สาย
-แบ็ตเตอรี่ 14.4 w
-ขันสกรูสูงสุด 8 มม.

-เเรงบิดสูงสุด(ขันสกรู)30n/m 
เเรงบิดสูงสุด(ขันน็อต) 11 n/m
-ความเร็วรอบ0-400/1200รอบ ราคา          6,300.00  
 

 
 
  GBM 13 HRE
-สว่านไฟฟ้า
-กำลังไฟฟ้า    550 W
-น้ำหนักสุทธิ   2.10 kg.
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 20/40/13 มม.
-ความเร็วรอบ 0-550  รอบ/นาที
  ราคา     13,000.00
 
 
 
  GSB 10 /RE  

-สว่านกระเเทก
-กำลังไฟฟ้า    500 W
-น้ำหนักสุทธิ   2.10 kg.
-อัตราการกระเเทก 0-41600
-เจาะอลูมิเนียม/ไม้/เหล็ก 20/40/13 มม. 
-ความเร็วรอบ 0-2600 รอบ/นาที
 
  ราคา 2,000 / 2,200.00  
 
 
 
  GSR 10.8 V-LIQ  
  - สว่านไขควงไร้สาย
- แบตเตอรี่ 10.8 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 18 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 7NM.
- ความเร็ว  0-500rpm
- น้ำหนักสุทธิ 0.9Kg.
 
  ราคา            5,900.00  

 
 
  GSR 10.8  2-LI  

- สว่านไขควงไร้สาย
- แบตเตอรี่ 10.8 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู)30 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 13NM.
- ความเร็ว 0-350/1300rpm
- น้ำหนักสุทธิ 0.95Kg.
      
 
  ราคา            7,200.00   
 
    
 
 
  GSR 1080 LI  

- สว่านไขควงไร้สาย
- แบต 10.8 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 27 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 11NM.
- ความเร็ว 0-400/1200rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.20Kg.
 
  ราคา     6,600.00   
 
 
 
  GSR 1440 LI   
  - สว่านไขควงไร้สาย
- แบต 10.8 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 30 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 15NM.
- ความเร็ว 0-420/1400rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.30Kg.


 
ราคา        7,300.00
 
 
 
  GRS 14.4 V-LI2  
 
- สว่านไขควงไร้สาย
- แบต 14.4 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 38/16 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรูสูงสุด) 7 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/25 มม.
- ความเร็ว 0-400/1250rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.30Kg.

 
  ราคา        8,600.00   

 
 
  GSR 1800 LI  
 
- สว่านไขควงไร้สาย
- แบต 18 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู/น๊อต) 34/18 NM.
- ขันสกรูสูงสุด 8 มม.
- เจาะเหล็ก / ไม้ 10/29 มม.
- ความเร็ว 0-400/1300rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.40Kg.
 
  ราคา        8,100.00  
 
   
 
 
  GDR 9.6V  
  - สว่านไขควงกระแทกไร้สาย
- แบต 9.6 V./2.6แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 105 NM.
- อัตรากระแทก 3200 ครั้ง/นาที
- ความเร็ว 0-2800rpm
- หัวจับดอก  1/4"
- น้ำหนักสุทธิ 1.65Kg.
 
   ราคา        9,900.00  
 
 
 
  GDR 10.8 LI  
 
- สว่านไขควงกระแทกไร้สาย
- แบต 9.6 V./2.6แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 100 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 15NM.
- อัตรากระแทก  3000 ครั้ง/นาที
- ความเร็ว 0-1800rpm
-หัวจัดดอก  1/4"
- น้ำหนักสุทธิ 1.00Kg.
 
 
 
ราคา        6,900.00 
 
 
 
 
  GDR 12 V  
   - สว่านไขควงกระแทกไร้สาย
- แบต 12 V./2.6แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 125 NM.
- อัตรากระแทก 3200 ครั้ง/นาที

- ความเร็ว 0-2800rpm.
- หัวจับดอก 1/4"
- น้ำหนักสุทธิ 1.75Kg.

 
  ราคา        11,000.00   

 
 
 
G
 
  - สว่านไขควงไร้สาย
- แบต 10.8 V./1.3แอมป์อาวว์
- แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 30 NM.
- แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 15NM.
- ความเร็ว 0-420/1400rpm
- น้ำหนักสุทธิ 1.30Kg.
 
 
  ราคา        7,300.00   
 
 
   
 
 
 
  G  
 
 
 
 
  G  
      
 
 

 
 
 9
 
     
   

 
 
  9  
   
               
 
 
  9  
 
              
 
 
 
 
  G  
     
 
        

 
 
 
 
  G  
 
          
 

 
 
 
 
  G  
 

 
                          
 
 


  H
 
   
 

 
 
 
  H  
     
     
        
 
 
 
 
  H  
     
     
       
 

 
 
  H  
     
     

       
 
 

 
 
  H
         
 
 
 
  H  
     
 
 
 
 
 
  H  
   
 
 

 
 
  H  
     
     
 
    
 
 
  H  

            
 
   
     
 
 
 
  H  
   

 
 
 
  H  
   
     


 
 
  H  
        
     
     
 
   
 
 
  H  
       
     
 
 
 
  H  
 
 


 
 
 
  H  
     
     

 
 
 
H
 
     
 
   
 

   
 
 


Current Pageid = 246