Website Banner

 » สินค้า
หมวดปั๊มลม , อุปกรณ์เครื่องมือลม
หมวดก่อสร้าง
หมวดข้อต่อ/บอลวาล์ว
หมวดคาร์แคร์
หมวดปั๊มเฟือง , ปั๊มดูดน้ำมัน ,
มือหมุนน้ำมัน
หมวดปั๊มไดร์โว่,ปั๊มแช่
หมวดพัดลม , ดูดเป่า
หมวดสินค้าทางการเกษตร
หมวดอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
หมวดเครื่องเชื่อม/ตู้ชาร์จ/เครื่องดัดตัด/เครื่องย้ำสายไฮดรอลิค
หมวดแท่นเลื่อย , ไสชิด
หมวดแม่แรง , แท่นอัด เครื่องพ่น/ตู้พ่นทราย
MAKITA
MAKTEC
BOSCH
RECORD,VISE-GRIP,ECLIPSE
OKURA
HOBAYASHI
RAMBO , e-TOL
DEWALT
Dongcheng
STANLEY
KRANZLE,SEALAND,
ปั้มฉีดแรงดันสูง,ปั้มหอยโข่ง

KYORITSU 
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องมือช่าง
 
เครื่องหนีบกระจก,แท่นหนีบระจก 

 
 
 
 
 

 » สถิติ  
 
  » MAKTEC
 
     
 
 
 
  สว่านแบต MAKTEC MT062SK2 (3/8'')   
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    9.6 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1000 rpm


ราคา         3,450.00     
 
 
 
  สว่านแบต MAKTEC MT064SK2 (3/8'')
 
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    14.4 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.8 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1300 rpmราคา           4,290.00  
 
 
 
  สว่านแบต MAKTEC MT067SK2 (3/8'')

  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    7.2 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.2 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า    600 rpm

 
   ราคา           2,200.00  

 
 
  สว่านไขควง MAKTEC MT063SK2(3/8'')  
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    12 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.5 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1000 rpm

 
  ราคา            3,690.00
 
 
  สว่านไขควง MAKTEC MT065SK2(1/2'')  
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    18 W
- น้ำหนักสุทธิ   2.0 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1300 rpm

  ราคา         4,770.00      
 
 
 
  สว่านไขควง MAKTEC MT071SK2(1/2'')  
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    18 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.7 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1400 rpm

 
ราคา           5,890.00

 
 
 
 
  สว่านไขควง MAKTEC MT070SK2(13/8'')  
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    14.4 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.4 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1400 rpm


   ราคา           5,290.00  

 
 
 
 
  สว่านไขควง MAKTEC MT081SK2(1/2'')  
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    18 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.7 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1400 rpmราคา            6,100.00  
                          
 
 


  สว่านไขควง MAKTEC MT080SK2(3/8'')
  -สว่านไขควง
- กำลังไฟฟ้า    14.4 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.5 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1400 rpm
 
ราคา               5,400.00
 
 

 
  สว่านไฟฟ้า MAKTEC MT652 (1/4'')  

- ไม้ 9 มม./ โลหะ 6.5 มม.
- กำลังไฟฟ้า    230 W
- น้ำหนักสุทธิ   0.92 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  4500rpm


   ราคา             1,150.00  
 
 
 
  สว่านไฟฟ้า MAKTEC MT607(3/8'')  
  -สว่าน
- กำลังไฟฟ้า    450 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า    3000 rpm


  ราคา              1,400.00  

 
 
  สว่านไฟฟ้า MAKTEC MT650(1/4'')  
  -สว่าน
- กำลังไฟฟ้า    230 W
- น้ำหนักสุทธิ   0.9 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  4500 rpm ราคา         1,100.00  
 

 
 
  สว่านไฟฟ้า MAKTEC MT606(3/8'')

-สว่าน
- กำลังไฟฟ้า    450 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  3000 rpm

  ราคา          1,380.00    
 
 
 
  สว่านไฟฟ้า MAKTEC MT811 / MT811KX1  

-สว่านกระเเทก  1/2"
- กำลังไฟฟ้า    430 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.9 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  2800 rpm
 
  ราคา   1.600  / 1,840.00  
 
 
 
  สว่านไฟฟ้า MAKTEC MT814(5/8'')  
  -สว่านกระเเทก
- กำลังไฟฟ้า    710 W
- น้ำหนักสุทธิ   2.1 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  3200 rpm

 
  ราคา            1,800.00
 

 
 
  สว่านโรตารี่ MAKTEC MT870(7/8'')  

-สว่านกระเเทก
- กำลังไฟฟ้า    710 W
- น้ำหนักสุทธิ   2.5 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  1100 rpm
           
 
  ราคา          3,600.00  
 
    
 
 
  เป่าลม MAKTEC MT400  

-เป่าลม
- กำลังไฟฟ้า    500 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  8500-16000 rpm

ราคา          1,290.00
 
 
 
 
  เป่าลม MAKTEC MT401  
  -เป่าลม
- กำลังไฟฟ้า    500 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.3 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  8500-16000 rpm

ราคา             1,320.00  

  
 
 
  แท่นตัดไฟเบอร์  MAKTEC MT241(14'')  
  -แท่นตัดมิเนีม
- กำลังไฟฟ้า    2000 W
- น้ำหนักสุทธิ   15.7 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  3800 rpm

ราคา           4,550.00   

 

 
 
  เครื่องตัดหินอ่อน  MAKTEC MT411(4-3/8'')  
  -ตัดกระเบื้อง
- กำลังไฟฟ้า    900 W
- น้ำหนักสุทธิ   2.8 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  12000 rpm

ราคา           1,990.00
 
 
   
 
 
  เครื่องตัดกระเบื้อง MAKTEC MT410(4-3/8'')  
  -ตัดกระเบื้อง
- กำลังไฟฟ้า  1200 W
- น้ำหนักสุทธิ   3.0 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  13000 rpm

ราคา         1,990.00    

 
 
 
 
  เครื่องตัดกระเบื้อง MAKTEC MT412X(5'')  
 
-ตัดกระเบื้อง
- กำลังไฟฟ้า    1250 W
- น้ำหนักสุทธิ   3.0 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  12000 rpm

ราคา          2,090.00      
 
 
  เครื่องเจียร ์ MAKTEC MT954(4'')  
  -เจียร์
- กำลังไฟฟ้า    570 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.8 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  12000 rpm

ราคา               1,400.00
 
     

 
 
 
เครื่องเจียร์ MAKTEC MT958(4'')
 
  -เจียร์
- กำลังไฟฟ้า    710 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.8 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  11000 rpm

ราคา           1,700.00  

 
 
 
   
 
 
 
  เครื่องเจียร์ MAKTEC MT902(7'')  
  -เจียร์
- กำลังไฟฟ้า    2000 W
- น้ำหนักสุทธิ   5.4 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  8500 rpm

ราคา            3,300.00 

 
 
 
  เครื่องเจียร์ MAKTEC MT960(4'')  
  -เจียร์
- กำลังไฟฟ้า    720 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.6 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  12000 rpm

ราคา            1,800.00

 
 

 
 
 เครื่องเจียร์ MAKTEC MT903(9'')
 
  -เจียร์
- กำลังไฟฟ้า    2000 W
- น้ำหนักสุทธิ   5.7 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  6600 rpm

 
  ราคา             3,500.00   

 
 
  เจียร์คอตรง MAKTEC MT910(1/4'')  
  -เจียร์พิมพ์
- กำลังไฟฟ้า    260 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.2 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  25000 rpm

 
   ราคา          1,700.00   
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทราย 4" MAKTEC MT920  
  -ขัดกระดาษทรายสัน
- กำลังไฟฟ้า    180 W
- น้ำหนักสุทธิ   0.9 kg.
- ความเร็วการขัดต่อนาที   14000 rpm


  ราคา           1,800.00    
 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทราย 4" MAKTEC MT925  
  -ขัดกระดาษทรายสัน
-กำลังไฟฟ้า    180 W
-น้ำหนักสุทธิ   0.9 kg.
-ความเร็วการขัดต่อนาที  6600 rpm


 
ราคา              

 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายกลม MAKTEC MT924  
  -ขัดกระดาษทรายสัน
- กำลังไฟฟ้า    240 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.2 kg.
- ความเร็วการขัดต่อนาที  12000 rpm


   ราคา             
 

 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายกลม MAKTEC MT922  
  -ขัดกระดาษทรายสัน
- กำลังไฟฟ้า    240 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.1 kg.
- ความเร็วการขัดต่อนาที  12000 rpmราคา          2,200.00  
                          
 
 


  เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น MAKTEC MT921
  -ขัดกระดาษทรายสัน
- กำลังไฟฟ้า    180 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.4 kg.
- ความเร็วการขัดต่อนาที    12000rpm

 
ราคา       1,740.00
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น MAKTEC MT923  

-ขัดกระดาษทรายสัน
-กำลังไฟฟ้า    190 W
-น้ำหนักสุทธิ   1.4 kg.
-ความเร็วการขัดต่อนาที    12000 rpm


   ราคา        
 
 
 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKTEC MT940  
  -ขัดกระดาษทรายสายพาน
-กำลังไฟฟ้า    940 W
-น้ำหนักสุทธิ   6.4 kg.
-ความเร็วของสายพาน    380 ม./นาที


  ราคา              5,000.00  

 
 
  เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKTEC MT941  
  -ขัดกระดาษทรายสายพาน
-กำลังไฟฟ้า    940 W
-น้ำหนักสุทธิ   6.2 kg.
-ความเร็วของสายพาน    380 ม./ทาที


ราคา      
 

 
 
  เครื่องเลื่อยองศา MAKTEC MT230(10'')

-เลื่อยวงเดือน
- กำลังไฟฟ้า    1500 W
- น้ำหนักสุทธิ   14.7 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  4200 rpm

  ราคา         7,000.00 
 
 
 
  เครื่องเลื่อยวงเดือน MAKTEC MT560(6-1/2'')
 

-เลื่อยวงเดือน
- กำลังไฟฟ้า    1050 W
- น้ำหนักสุทธิ   3.7 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  4700 rpm
 
  ราคา            2,490.00  
 
 
 
  เครื่องเลื่อยวงเดือน MAKTEC MT580(7-1/4'')  
  -เลื่อยวงเดือน
- กำลังไฟฟ้า    1050 W
- น้ำหนักสุทธิ   3.9 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  4700 rpm

 
  ราคา             2,590.00  

 
 
  เครื่องเลื่อยวงเดือน MAKTEC MT582(7-1/2)  

-เลื่อยวงเดือน
- กำลังไฟฟ้า    1050 W
- น้ำหนักสุทธิ   4.0 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า    4900 rpm

 
   ราคา         2,890.00  
 
    
 
 
  เครื่องเลื่อยฉลุ  MAKTEC MT431  

-จิกซอ
- กำลังไฟฟ้า    450 W
- น้ำหนักสุทธิ   1.9 kg.
- ความเร็วช่วงชัก  3100 rpm
               
 
   ราคา          2,000.00  
     
 
 
 
  เครื่องเลื่อยฉลุ  MAKTEC MT430  
  -จิกซอ
- กำลังไฟฟ้า    450 W
- น้ำหนักสุทธิ   2.6 kg.
- ความเร็วช่วงชัก  3100 rpm

 

ราคา             3,200.00
 
 
 
  เร้าเตอร์ MAKTEC MT360(1/2'')
 
  -เร้าเตอร์
- กำลังไฟฟ้า    1650 W
- น้ำหนักสุทธิ    5.4 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  22000 rpm

 
   ราคา           4,100.00  


 
 
  เร้าเตอร์ MAKTEC MT362(1/2'')  
  -เร้าเตอร์
- กำลังไฟฟ้า    1650 W
- น้ำหนักสุทธิ   5.5 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  22000 rpm

 
   ราคา  
     
 
   
 
 
  เร้าเตอร์ MAKTEC MT372(1/4'')  
   -เร้าเตอร์
- กำลังไฟฟ้า    530 W
- ขนาดหัวจับดอก ตัดที่ 0องศา :66 มม.
- น้ำหนักสุทธิ    1.4 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  35000 rpm
-ความยาวสาย 2 m

 
   ราคา                0.00  
 
 
 
  เร้าเตอร์ MAKTEC HR3530(1/4'')  
 
 -เร้าเตอร์
- กำลังไฟฟ้า    530 W
- น้ำหนักสุทธิ    1.4 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  35000 rpm
   
 ราคา


 
 
 
  กบไสไม้ MAKTEC MT110X(3-1/4'')  
   -กบไสไม้
- กำลังไฟฟ้า    750 W
- น้ำหนักสุทธิ    4.9 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  18000 rpm
   
 
   ราคา            4,600.00  

 
 
 
กบไสไม้ MAKTEC MT111KX1(3-1/4'')
 
   -กบไสไม้
- กำลังไฟฟ้า    750 W
- น้ำหนักสุทธิ    4.6 kg.
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  18000 rpm
   
 
   ราคา  
 

   
 
 
 
  กบไสไม้ MAKTEC MT191(3-1/4'')  
  -กบไสไม้

- กำลังไฟฟ้า    500 W

- น้ำหนักสุทธิ    2.7 kg.

- ความเร็วรอบตัวเปล่า  16000 rpm
   


     ราคา            0.00  
 
 
 
  สว่านไฟฟ้า (3/8")
MAKTEC MT60

 
  - สว่านไฟฟ้า 10 mm.
- โลหะ 10 mm. (3/8")
- ไม้  20 mm. (13/16")
- กำลังไฟฟ้า    350 W
- ความเร็วขณะหมุนเปล่า     0-3,000 rpm
- น้ำหนักสุทธิ    1.2kg.
- ความยาวสาย 2.0 ม.    ราคา            0.00       
 
 
 
 
  สว่านไฟฟ้า 
MAKTEC MT621


  - สว่านไฟฟ้า 13 mm. 
- โลหะ 13 mm. (1/2")
- ไม้  36 mm. (1-7/16")
- กำลังไฟฟ้า    800 W
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-700 rpm
- น้ำหนักสุทธิ    2.8kg. 
- ความยาวสาย 2.0 ม.

 
 
        ราคา            0.00 
 

 
     
 
 
  สว่านไฟฟ้า
MAKTEC MT622
 
  - สว่านไฟฟ้า 13 mm. 
- โลหะ 13 mm. (1/2")
- ไม้  36 mm. (1-7/16")
- กำลังไฟฟ้า   750 W
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-600 rpm
- น้ำหนักสุทธิ    2.8kg. 
- ความยาวสาย 2.0 ม.


ราคา                    0.00  
 
 
 
  เครื่องผสมสี 
MAKTEC MT660X

 
  - กำลังไฟฟ้า   800 W
- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-700 rpm                
- กxยxส  11-1/8"x3-3/8"x15-1/2"            
- ขนาด 281x86x395 มม.
- น้ำหนักสุทธิ    3.5kg. 
- ความยาวสาย 2.0 ม.

  ราคา                    0.00     
 
 
 
 
          สว่านไฟฟ้า 
 MAKTEC MT814KSP

  - กำลังไฟ     710 W
- สมรรถนะ
    คอนกรีต16 มม.(5/8")
    โลหะ     13 มม.(1/2")
     ไม้     30มม.(1-3/16") - อัตรากระแทกต่อนาที 0-48,000 ipm   

- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-3,200 rpm                
- กxยxส  11-5/8"x3"x8" 
- น้ำหนักสุทธิ 2.1 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.

 
   ราคา                    0.00
 

 
 
 
         สว่านไฟฟ้า               MAKTEC MT817
 
 
- กำลังไฟ     430 W 
- สมรรถนะ 
    คอนกรีต13 มม.(1/4")
    โลหะ     13 มม.(1/2")
     ไม้     18มม.(11/16")
- อัตรากระแทกต่อนาที
0-30,800 ipm   

- ความเร็วรอบตัวเปล่า  
0-2,800 rpm                

- กxยxส  10"x2-13/16"x7-5/8" - น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.

     ราคา                    0.00
 
  
   
 
           สว่านไฟฟ้า          MAKTEC MT817KSP
- กำลังไฟ     430 W
- สมรรถนะ
    คอนกรีต 13 มม.(1/2")
    โลหะ     13 มม.(1/2")
     ไม้     18มม.(11/16") - อัตรากระแทกต่อนาที 0-30,000 ipm   

- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-2,800 rpm                
- กxยxส  255x72x193mm.
- น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.

ราคา                    0.00
 
 
 
 
             สว่านไฟฟ้า           MAKTEC MT817KX1
 
  - กำลังไฟ     430 W
- สมรรถนะ
    คอนกรีต 13 มม.(1/2")
    โลหะ     13 มม.(1/2")
     ไม้     18มม.(11/16") - อัตรากระแทกต่อนาที 0-30,000 ipm   

- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-2,800 rpm                
- กxยxส  255x72x193mm.
- น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.


ราคา                    0.00    
 
 
 
 
            สว่านไฟฟ้า            MAKTEC MT817KX2

  - กำลังไฟ     430 W
- สมรรถนะ
    คอนกรีต 13 มม.(1/2")
    โลหะ     13 มม.(1/2")
     ไม้     18มม.(11/16") - อัตรากระแทกต่อนาที 0-30,000 ipm   

- ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-2,800 rpm                
- กxยxส  255x72x193mm.
- น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.

 
   ราคา                    0.00
 

 
 
              สกัดไฟฟ้า            MAKTEC MT860x1
 
  - กำลังไฟ     900 W
- อัตรากระแทกต่อนาที                    2,900 ipm   

- แรงกระแทก   7.2J          
-กxยxส                            406x99x232mm.
- น้ำหนักสุทธิ 5.4 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2.5 ม.
- ฉนวน 2 ชั้น     
- ดอก 6 เหลี่ยม 17 มม.
- หัวจับดอกสกัดสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ง่าย
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ

 

ราคา                    0.00
 
  
   
 
 
  เครื่องตัดกระเบื้อง MAKTEC MT413ZX1  
  - กำลังไฟ     1,200 W
- ความสามารถในการตัดสูงสุด  32 มม. (1-1/4")
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 110 มม.(4-3/8")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า 13,000 rpm   

- ขนาด 227x209x166 มม.            
- กxยxส 8-15/16"x8-1/4"x6-1/2"
- น้ำหนักสุทธิ 2.9 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.  ราคา                  0.00  
 
 
 
  เครื่องเจียร์ 4"
MAKTEC MT91A

 
  - กำลังไฟ      540 W
- เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์            100 มม. (4")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า                   12,000 rpm   

- ขนาด 251x118x93 มม.            
- กxยxส 9-7/8"x4-5/8"x3-5/8"
- น้ำหนักสุทธิ   1.6 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.
ราคา                  0.00
 
 
 
 
  เครื่องเจียร์ 4"
MAKTEC MT90


  - กำลังไฟ      540 W
- เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์            100 มม. (4")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า                   12,000 rpm   

- ขนาด 251x118x97 มม.            
- กxยxส 9-7/8"x4-5/8"x3-13/16"
- น้ำหนักสุทธิ   1.6 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.


 
  ราคา                  0.00
 

 
 
  เครื่องเจียร์ 5"
MAKTEC MT904

 
  - กำลังไฟ      1,050 W
- เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์         125 มม. (5")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า                   11,000 rpm   

- ขนาด 361x140x124 มม.            
- กxยxส 14-1/4"x5-1/2"x4-7/8"
- น้ำหนักสุทธิ   2.8 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.


 
  ราคา                  0.00 
  
 
 
 
 
 
   
เครื่องเลื่อยเอนกประสงค์
MAKTEC MT450TKX1

 
 
- กำลังไฟ      1,010 W
- สมรรถนะ 
       ท่อ:130มม.(5-1/8")
       ไม้ :255มม.(10")
- ความยาวช่วงชัก
             28มม. (1-1/8")
- ความเร็วช่วงชัก (spm) 0-2,800  

- ขนาด 457x98x170 มม.            
- กxยxส 18"x3-7/8"x6-11/16"
- น้ำหนักสุทธิ   3.2 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม.
ราคา                  0.00

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
  เครื่องเจียร์ 6"
MAKTEC MT905
 
  - กำลังไฟ      1,050 W
- เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์         150 มม. (6")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า                   10,000 rpm   

- ขนาด 361x171x124 มม.            
- กxยxส 14-1/4"x6-3/4"x4-7/8"
- น้ำหนักสุทธิ   2.8 กก.  
- ความยาวสายไฟ 2 ม. 
      ราคา                  0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
   


 

   
 

   
   
 

   
 
 

     
     
     
     
 
 
Current Pageid = 245